Geschiedenis

De Geschiedenis Van De IJSSELZANGERS….

Het Ontstaan van : In 1947 werd door acht enthousiaste Zutphense zangers het “Zutphen Dubbelmannenkwartet” opgericht. Herman Schaapveld, zelf een enthousiast Zutphens musicus nam met veel geduld en accuratesse de leiding van dit dubbelkwartet op zich. Het kleine koor beschikte over een benijdenswaardig stemmenmateriaal en na een paar maanden intensieve en gedisciplineerde studie, kon het ZDMK reeds een bescheiden, maar uitstekend repertoire uitvoeringen geven.
De eerste successen: Er werden toen meerdere negrospirituals en gospelsongs ingestudeerd, afgewisseld door enkele Russische liederen zoals “de 12 rovers, Der Rote Sarafan, en Stenka Rasin”. Stadsgenoot Ko Hagedoorn, lid van het dubbelkwartet was toen tijdens de concerten de bariton solist.
De Dirigenten
Na ca. 3 jaren moest Herman Schaapveld wegens verandering van werkkring, als dirigent het koor verlaten. In een andere stadsgenoot, de musicus Tom Kolkena, vonden ze een waardig opvolger, die het werk van zijn voorganger met grote deskundigheid wist voort te zetten. Helaas kon Tom Kolkena, -door omstandigheden – hij was nl óok de dirigent van het Zutphens Symfonieorkest- slechts een korte tijd dirigent van het DMK blijven.
Er volgden toen enkele korte stage perioden voor de dirigenten Hen Carmighelt en Joop van Neck, eveneens uit Zutphen .Maar met de jonge Hans Besselink uit Dieren( later directeur van het Conservatorium in Maastricht kregen de zangers weer een waardig opvolger
Hij zorgde ervoor dat er veel aandacht werd besteed aan een gloedvolle vertolking bij het zingen, hetgeen  bij de opmerkelijke stemmen van het ZDMK bijzondere resultaten opleverde..
OPRICHTING VAN DE IJSSELZANGERS
In 1951 werd het dubbelkwartet , op advies van wijlen Joh.C Dell, toenmalig stadsredacteur van het Zutphens Dagblad uitgebreid, met een tiental geselecteerde goede zangers en werd tevens de naam van ZDMK gewijzigd in “De IJsselzangers”, en werd het koor als zodanig opgericht.
Een aantal gebeurtenissen uit de historie van het koor wil scribent u niet onthouden :
In 1957 werd het koor uitgenodigd door de toenmalige Nederlandse Radio Unie en een eerste optreden voor de radio vond plaats.
In het zelfde jaar ook een optreden in Düsseldorf op uitnodiging van het Bilker Mannchor. Na het zingen van Rosen aus dem Suden kreeg het koor een ovationeel applaus. De Rheinische Post bracht met  een opvallende kop  haar krant uit   “IJsselzangers aus Holland “mit Jubel begrüst”!

Ook in het Duitse Garenfield am Ruhr werd een enorm succes geboekt
Samen met het Duitse koor Sangersbund uit Carenfeld werd daarna in Zutphen een geweldig lustrum concert gegeven. De pers hierover ”de IJsselzangers zijn in de eerste 10 jaar van hun bestaan gegroeid naar een uitstekend koor, dat onder de mannenkoren van dit genre uitmunt in muzikale potentie.
In het zelfde jaar kregen de IJsselzangers van de K.R.O.de uitnodiging om hun 2e radioconcert te geven in Studio 1 in Hilversum.
In 1963 werd door de IJsselzangers hun eerste “zangersavond“ georganiseerd en dit zou jarenlang een traditie worden.
In 1965 werd stadsgenoot Bert Nijhof tot dirigent benoemd en zou dat bijna 48 jaar blijven !!
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het koor werd een receptie gehouden waar een groot aantal sprekers het woord voerden, ook toenmalig burgemeester Roeters-van Lennep.- Natuurlijk werd er die avond  een concert gegeven en de Buiten Sociëteit
De pers hierover:”  Wij kunnen ons niet voorstellen dat er zaterdagavond iemand in de Buitensociëteit niet onder de indruk was van wat de IJsselzangers te genieten hebben gegeven En in een adem noemen we dan ook de naam van de dirigent Bert Nijhof.
Want vooral onder zijn leiding heeft het koor een klinkend resultaat bereikt wat we met grote waardering hebben kunnen beluisteren – het was een streling voor het oor “
Inmiddels traden de IJsselzangers toe als lid van het Koninklijk Nederlands  Zangers verbond. Het koor  heeft zelfs een aantal malen een eerste prijs behaald tijdens door dit verbond georganiseerde landelijke concoursen
In 1980  gaf het koor een aantal radioconcerten bij de KRO, de Vara, de Avro en natuurlijk Radio Oost. En in 1987 trad het koor op met Trio Pim Jacobs, Rita Reijs en Berdien Stenberg voor het restauratieconcert in de Lebuinus kerk in Deventer.
In 1988 traden de IJsselzangers op tijdens een live uitzending in het programma tussen twaalf en twee van Ted de Braak met o.a. Gerard Jolink.
In 2003 behaalde het koor een eerste prijs in aanwezigheid van HM Koningin Beatrix in een veld van 625 deelnemende koren in Nederland!
En ook in 2006 werd er in Dronten een eerste prijs binnen “gesleept”.
Ook vele buitenlandse reizen werden gemaakt in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld Hachen, Hindenlang, Dusseldorf, Horstmar-Leer, Satumare in Roemenie. Het waren allemaal concerten waar het koor met genoegen op terugkijkt.
Het zou te veel worden om alles  op te noemen hier op de website, maar dit geeft toch een korte indruk van de geschiedenis van het koor. Sinds 2012 is Paul Michèl Tijssen de nieuwe dirigent , onder zijn leiding haalde het koor in Baarn ook  opnieuw een eerste prijs binnen. Er wordt nog altijd gestreefd naar een hoge kwaliteit van de te zingen stukken en deelnames aan concoursen blijven zeker een rol spelen. Scribent voorspelt het koor nog mooie muzikale tijden…..En mocht u na het lezen van de geschiedenis zélf willen meezingen? Neem graag contact op via het secretariaat !

Enige van de vele hoogtepunten van het mannenkoor  “IJsselzangers” De Periode van Dirigent Bert Nijhof,

 1987 – 2012

April 1987            Festival KNZV in Leiden, door meer dan 1000 zangers! Slotconcert in de St Pieterskerk met o.a. ‘Haage Sangers”, ”Boxmeer vocaal ensemble”, IJsselzangers en nog enkele ander koren. Recensies in de verscheidene kranten “IJsselzangers beste koor, uiterst homogeen en indrukwekkende interpretatie!”

1990      IJsselzangers verzorgen een optreden tijdens de Hanzedagen in de Lebuinuskerk te Deventer in aanwezigheid van Koningin Beatrix en ambassadeurs van Estland ,Letland, Litouwen en Duitsland. De dirigent had een kort onderhoud met de Koningin.

2000      Medewerking korenfestival Meyel (D) IJsselzangers in de krant als een van de beste koren.

2001      Jubileumconcert met o.a. Henk Poort en leden van de Marinierskapel. Bestuur van de KNZV woonde het concert bij en was diep onder de indruk van de prestaties van het koor en besloten het Nationaal Koren Festival in 2003 in Zutphen in de Buitensociëteit te organiseren .

Het werd een concours met voorronden en finale.

In oktober van dat jaar wonnen de IJsselzangers het eerste voorrondenconcours met het hoogste aantal punten van de overige 16 koren. ( dit concours vond plaats in IJsselstein)

2003      In dit jaar behaalden de IJselzangers bij de 2e ronde eveneens een eerste prijs en behaalde de dag daarop opnieuw de eerste prijs in de finale!

Van de 264 deelnemende koren behoorden wij tot de 8 beste koren van geheel Nederland. Wederom was Koningin Beatrix aanwezig bij het slotconcert.

2006      Wij schreven in voor een concours in Dronten. Van de ca.30 koren haalden wij met slecht 2 andere koren een 1e prijs.

2010      Een bijzonder hoogtepunt in ons bestaan als koor was de reis naar de zusterstad Satu Mare in Roemenië die 5 dagen duurde. ( en passant zong het koor óók in de Kathedraal van Budapest)

Indrukwekkend optreden in de grote Kathedraal  van Satu Mare in aanwezigheid van ons eigen gemeentebestuur met burgemeester Gerritsen, bestuur Satu Mare met burgemeester en ambassadeurs van Polen, Duitsland en Nederland. Staande ovatie voor ons optreden!

2011      Jubileumconcert met o.a. Ernst Daniel Smidt, Henriette van Lith en het hoornkwintet van de Koninklijke Landmacht Assen. Totaal uitverkochte Buitensociëteit en langdurige staande ovaties vielen ons ten deel. Lovende recensies onderstreepten het geheel.

2012      Afscheidsconcert Bert Nijhof na bijna 50 jaar dirigent te zijn geweest.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial